Văn mẫu lớp 2

Ngày đầu tiên đi học Ngày đầu tiên đi học
Đề bài: Tả về ngày đầu tiên đi học Mới thế mà đã gần 4 năm  kể từ khi  em mới chập chững bước chân vào lớp 1. Em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một buổi sáng mùa thu se se lạnh, em được bố mẹ dắt tay đi đến trường cũng [...]