Văn mẫu lớp 12

Bài soạn Việt Bắc Bài soạn Việt Bắc
Soạn  bài : “ Việt Bắc” I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả. a.     Tiểu sử: Tố Hữu (1920-2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, sinh tại thị xã Hội An (Quảng Nam), quê ở Phù Lai (nay thu[...]