Văn mẫu lớp 12

Cảm nhận về tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt Cảm nhận về tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt
  Đề bài: Cảm nhận về tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt.               Kịch là một loại hình nghệ thuật sân khấu phát triển mạnh mẽ ở nước ta từ thế kỉ XX. Đã có rất nhiều nhà soạn kịch v&[...]
Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ
Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ.        Nhắc đến Vợ chồng A Phủ là chúng ta liên tưởng ngay đến nhân vật Mị. Đây là nhân vật được nhà văn Tô Hoài khắc họa một c[...]