Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ tiến sĩ giấy | Làm văn mẫu Phân tích bài thơ tiến sĩ giấy | Làm văn mẫu
Đề bài: Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy    Nhắc đến Nguyễn Khuyến có người sẽ nhớ ngay tới 3 bài thơ “Thu Vịnh”, “Thu điếu”, “Thu ẩm” nằm trong chùm thơ thu nổi tiếng của ông. Nhiều người chỉ nhớ [...]
Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính
Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính.     Nguyễn Bính là thi sĩ của đồng quê, như nhà văn Tô Hoài từng nhận xét: “Chỉ có quê hương mới tạo ra được từng chữ, từng câu Nguyễ[...]

Loading…