Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ tiến sĩ giấy | Làm văn mẫu Phân tích bài thơ tiến sĩ giấy | Làm văn mẫu
Đề bài: Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy    Nhắc đến Nguyễn Khuyến có người sẽ nhớ ngay tới 3 bài thơ “Thu Vịnh”, “Thu điếu”, “Thu ẩm” nằm trong chùm thơ thu nổi tiếng của ông. Nhiều người chỉ nhớ [...]

Loading…