Văn mẫu lớp 11

Soạn bài Tràng giang của Huy Cận | Baivanhay Soạn bài Tràng giang của Huy Cận | Baivanhay
Đề bài: Soạn bài Tràng giang của Huy Cận I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả a. Cuộc đời Huy Cận sinh năm 1919 mất năm 2005, tên khai sinh của ông là Cù Huy Cận. Ông sinh ra trong một gi[...]
Soạn bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Baivanhay Soạn bài tỏ lòng của phạm ngũ lão | Baivanhay
Đề bài: Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255 mất năm 1320. Ông là một vị tướng tài giỏi ở thời nhà Trần, quê ở l&a[...]
Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến | Văn mẫu Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả: Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 mất năm 1909 tên khai sinh là Nguyễn Thắng hiệu là Quế Sơn, tự là Miễu Chi.  Ông [...]

Loading…