Văn mẫu lớp 10

Phân tích đoạn trích trao duyên truyện kiều Phân tích đoạn trích trao duyên truyện kiều
Đề bài: Phân tích đoạn trích trao duyên truyện kiều Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân Bâng khuâng nhớ cụ thương thân nàng Kiều Những vần thơ của Tố Hữu đã gợi ta nhớ tới Nguyễn Du- đại thi hào dân tộc, một nhà[...]
Phân tích bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ Phân tích bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ
Đề bài: Phân tích bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ Đỗ Phủ (712 – 770) là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời nhà Đường. Mặc dù không nổi tiếng từ đầu, những tác phẩm của ông gây ảnh hưởng nhiều đến cả văn hóa Tru[...]
Phân tích đoạn trích nỗi thương mình trong truyện kiều Phân tích đoạn trích nỗi thương mình trong truyện kiều
Đề bài: Phân tích đoạn trích nỗi thương mình trong truyện kiều Trải qua một cuộc bể dâu Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình Nỗi chìm kiếp sống lênh đênh Tố Như ơi! Lệ chảy quanh thân Kiều Những vần thơ của Tố H[...]

Loading…