VĂN MẪU THPT

Soạn bài Lời tiễn dặn | Làm văn mẫu Soạn bài Lời tiễn dặn | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Lời tiễn dặn I.    Tìm hiểu chung 1.    Truyện thơ dân gian –    Là thể loại văn vần –    Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình [...]
Soạn bài hương sơn phong cảnh ca | Bài Văn Hay Soạn bài hương sơn phong cảnh ca | Bài Văn Hay
Soạn bài hương sơn phong cảnh ca  I.    Tác giả tác phẩm 1.     Tác giả Chu Mạnh Trinh Chu Mạnh Trinh là người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất HƯng Yên có tự là Cán Thần.[...]

Loading…