VĂN MẪU THPT

Soạn bài Lời tiễn dặn Soạn bài Lời tiễn dặn
Đề bài: Soạn bài Lời tiễn dặn, lớp 11. I.    Tìm hiểu chung 1.    Truyện thơ dân gian –    Là thể loại văn vần –    Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và[...]
Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11 Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11
Đề bài: Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Tản Đà (1889 -1939) con người của hai thế kỉ –    Tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, l&agr[...]
Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
Tác giả tác phẩm Cao Bá Quát được biết đến là nhân vật nổi tiếng văn hay chữ tốt, không chỉ thông tỏ văn chương mà còn có biêt tài viết chữ rất đẹp. Tài năng và đức hạnh của ông lưu tr[...]
Soạn bài Hương Sơn phong cảnh ca Soạn bài Hương Sơn phong cảnh ca
I.    Tác giả tác phẩm 1.     Tác giả Chu Mạnh Trinh Chu Mạnh Trinh là người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất HƯng Yên có tự là Cán Thần. Ông sinh năm 1862 mất năm 1905 Ông đư[...]

Loading…