VĂN MẪU THPT

Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11 Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11
Đề bài: Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Tản Đà (1889 -1939) con người của hai thế kỉ –    Tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, l&agr[...]
Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
Tác giả tác phẩm Cao Bá Quát được biết đến là nhân vật nổi tiếng văn hay chữ tốt, không chỉ thông tỏ văn chương mà còn có biêt tài viết chữ rất đẹp. Tài năng và đức hạnh của ông lưu tr[...]
Soạn bài Hương Sơn phong cảnh ca Soạn bài Hương Sơn phong cảnh ca
I.    Tác giả tác phẩm 1.     Tác giả Chu Mạnh Trinh Chu Mạnh Trinh là người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất HƯng Yên có tự là Cán Thần. Ông sinh năm 1862 mất năm 1905 Ông đư[...]
Soạn bài Ông Đồ Soạn bài Ông Đồ
Soạn bài Ông Đồ I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Vũ Đình Liên sinh ngày 12 tháng 11 năm 1913, mất ngày 18 tháng 1 năm 1996 quê ở Châu Khê, Bình Giang, Hải Dương Ông đồ là một trong nhữ[...]

Loading…