VĂN MẪU THPT

Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến | Văn mẫu Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến | Văn mẫu
Đề bài: Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả: Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 mất năm 1909 tên khai sinh là Nguyễn Thắng hiệu là Quế Sơn, tự là Miễu Chi.  Ông [...]
Soạn bài thơ từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu Soạn bài thơ từ ấy của Tố Hữu | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Tố Hữu sinh năm 1920- 20012 ,tên thật của ông là Kim Thanh. Ông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Huế mộng mơ. Tuô[...]
Soan bài nhưng nó phải bằng hai mày | Bài Văn Hay Soan bài nhưng nó phải bằng hai mày | Bài Văn Hay
ĐỀ BÀI : Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày I. Tìm hiểu chung về truyện cười 1. Khái niệm truyện cười Truyện cười là một lĩnh vực truyện kể dân gian rộng lớn có yếu tố gây cười. Hình thức truyện cười được gọi[...]
Soạn bài Nguyễn đình chiểu | Làm văn mẫu Soạn bài Nguyễn đình chiểu | Làm văn mẫu
Đề bài: Soạn bài Nguyễn đình chiểu I. cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888. Tự là Mạch trạch, hiệu là Trọng Phủ , sau này bị mù thì ông đã đổi thành Hối Trai, tức là cái ph&ogra[...]

Loading…