VĂN MẪU THPT

Phân tích đoạn mở đầu trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Phân tích đoạn mở đầu trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm
Đề bài: Em hãy Phân tích đoạn mở đầu trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm ngữ văn 12. Nhà thơ Hoàng Cầm là một ngôi sao sáng trên bầu trời thơ ca Việt Nam. Hồn thơ của ông đến nay vẫn còn vang mãi trong lòng người đọc, một trong số đó nổi bật nhất là bài bên kia sông Đuống. Thật đúng như vậy, [...]
Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ Tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc văn 12 Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ Tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc văn 12
Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về câu tục ngữ “ tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc” trong chương trình văn học lớp 12. Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam ông cha ta đã để lại những câu nói mãi về sau , về kinh nghiệm cũng như hiện tượng, tình cảm trong đời sống của con người. Tiểu biểu trong đó có cả câu t[...]