Văn mẫu lớp 9

Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ
Đề bài: Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ Người ta thường nói, một nhà thơ giỏi là một người cần lấy cái tinh tế, nhạy cảm để tả chứ không cần phải vẽ lại hiện thực qua trang giấy giống họa sĩ. Và đúng [...]
Phân tích bài viếng lăng bác của Viễn phương Phân tích bài viếng lăng bác của Viễn phương
Đề bài: Phân tích bài viếng lăng bác của Viễn phương Sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất trở lại, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tác giả lại được ra thăm lăng Bác. Cái tình cảm suốt bao nhiêu năm ròng thương[...]
Phân Tích Đoạn Trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích Phân Tích Đoạn Trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
Đề bài: Phân Tích Đoạn Trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích Bài Làm Truyện Kiều là một trong những tác phẩm bất hủ đã đi sâu vào lòng con người như một áng văn chương đan xen giữa giá trị hiện [...]

Loading…