Văn mẫu lớp 7

Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam
Đề bài: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Bài Làm Trong những cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, có rất nhiều những trận đánh lớn, được ghi vào sổ sách. Những trận đ[...]
Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn
Đề bài: Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn Bài Làm Uống nước nhớ nguồn là một câu tục ngữ đã trở nên quen thuộc đối với rất nhiều người Việt Nam từ xưa cho đến nay. Dưới hình thức một câu tục ngữ, c&a[...]

Loading…