VĂN MẪU THCS

Phân tích bài Bàn về đọc sách Phân tích bài Bàn về đọc sách
Phân tích bài về đọc sách – Chu Quan Tiềm Chu Quang Thiềm (1897 – 1986) là một mĩ học và là một nhà lý luận văn học nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Với một khối lượng tác phẩm đồ sộ, ông đã đem đến độc giả những t[...]
Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện Cây khế Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện Cây khế
Truyện cổ tích cây khế là một trong những câu chuyện rất thân thuộc đối với mỗi đứa trẻ. Đây là một trong nhưng câu chuyện thần kỳ mà mỗi đứa trẻ khi còn bé đều thuộc làu làu và nghe mãi mà kh&[...]
Tóm tắt lại truyền thuyết bánh chưng bánh dày Tóm tắt lại truyền thuyết bánh chưng bánh dày
Đề bài: Tóm tắt lại truyền thuyết bánh chưng bánh dày theo trí nhớ của em Vua Hùng thứ sáu có hai mươi người con trai, cả hai mươi người con, ai cũng đều giỏi giang nên vua không thể lựa chọn được người sẽ nối nghiệp mì[...]