nguyễn thiTìm theo từ khóa: 

Tóm Tắt Những Đứa Con Trong Gia Đình 12 Của Nguyễn Thi Tóm Tắt Những Đứa Con Trong Gia Đình 12 Của Nguyễn Thi
Đề bài : Tóm Tắt Những Đứa Con Trong Gia Đình 12 Của Nguyễn Thi Bài Làm Chuyện kể về hai chị em Chiến và Việt, những đứa con trong một gia đình ở Nam Bộ có nhiều đau thương mất mát : cha đã bị bọn Pháp chặt đầu hồi [...]