Soạn văn lớp 12

Soạn Bài Việt Bắc Của Tố Hữu Soạn Bài Việt Bắc Của Tố Hữu
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả a) Cuộc đời -Tố Hữu: tên thật là Nguyễn Kim Thành (1920-2002) sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo tại Quảng Thọ- Quảng Đi[...]
Soạn Bài Tây Tiến Của Quang Dũng Soạn Bài Tây Tiến Của Quang Dũng
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Tên thật: Bùi Đình Diệm (1921-1988) quê Phượng Trì – Đan Phượng -Hà Tây. – Ông là người đa tài[...]