Soạn văn lớp 12

Soạn Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Soạn Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.T&aacu[...]
Soạn Bài Số Phận Con Người Của M. Sô-lô-khôp Soạn Bài Số Phận Con Người Của M. Sô-lô-khôp
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Số phận con người của M.Sô-lô-khôp ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Số phận con người của M.Sô-lô-khốp Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Sô-lô-khôp (1905 – 1984): là nhà văn Xô Viết lỗi lạc, sinh ra ở vùng thảo [...]
Soạn Bài Thuốc Của Lỗ Tấn Soạn Bài Thuốc Của Lỗ Tấn
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài “Thuốc” của Lỗ Tấn Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Lỗ Tấn (1881-1936): Tên khai sinh là Chu Chương Thọ, sau đổi thành Chu Thụ Nhân, là nhà văn cách mạng lỗi [...]
Soạn Bài Một Người Hà Nội Soạn Bài Một Người Hà Nội
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Một người Hà Nội ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Một người Hà Nội Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Khải (1930-2008): Tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải, sinh tại Hà Nội nhưng tuổi nhỏ sống ở nhiều nơi. – Ngu[...]
Soạn Bài Mùa Lá Rụng Trong Vườn Soạn Bài Mùa Lá Rụng Trong Vườn
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Mùa lá rụng trong vườn ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Mùa lá rụng trong vườn Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Ma Văn Kháng: Sinh năm 1936 tên khai sinh là Đinh Trọng Đoàn. Quê gốc ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nộ[...]
Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân | Bài Văn Hay Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân | Bài Văn Hay
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân Đề bài: Soạn bài vợ nhặt của kim lân Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Kim Lân (1920 – 2007) tên khai sinh là N[...]

Loading…