Soạn văn lớp 11

Soạn Bài Vào Phủ Chú Trịnh Soạn Bài Vào Phủ Chú Trịnh
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Vào phủ chúa Trịnh ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Lê Hữu Trác (1720 – 1791): tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, quê cha ở Hưng Yên, quê mẹ ở Hà Tĩnh. – Ông[...]