Soạn văn

Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11 Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11
I.    Tìm hiểu chung 1.    Giới thiệu tác giả: Hồ Chí Minh( 1890-1969) không chỉ biết đến là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một nhà thơ lớn, một chiến sĩ , thi sĩ của d&[...]
 Soạn bài Tấm Cám của Ngữ văn 10  Soạn bài Tấm Cám của Ngữ văn 10
I.    Tìm hiểu chung a.    Truyện cố tích thần kỳ: Đây là thể loại truyện mang nhiều yếu tố kì ảo, là sản phẩm của tưởng tượng của tác giả với mong muốn tạo ra cái kết có hậu cho những nhân vật bất[...]
Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10 Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Ba Sô –   Tác giả của những bài thơ nổi tiếng Ma su ô ba sô (1644-1694) sinh ra và lớn lên tại U Nê Ô trong  một gia đì[...]
Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh
  I.    Tìm hiểu tác phẩm 1.    Tác giả Hồ Biểu Chánh –    Hồ Biểu Chánh (1885 -1958) tên khai sinh là Hồ Biểu Trung người Gò Công Tiền Giang. –    [...]
Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11 Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Nguyễn Đình Chiểu – Nguyễn Đình Chiểu , một nhà thơ lớn của Việt Nam thế kỉ 19, tự là Mạnh Trạch , nổi tiếng với tên gọi nhà thơ mù nhưng tâm h[...]
Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm lớp 10 Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm lớp 10
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ sinh năm 1941 mất năm 1585 là người thông minh tài giỏi có tài thơ ca phong ph&uacu[...]