TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Đề bài: Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam văn lớp 11 I.    tìm hiểu chung 1.    tác giả Thạch Lam sinh năm 1910 ,mất năm 1942,  tại Hải Dương. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng của n[...]
Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi
Đề bài: Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Nguyễn Trãi là một nhà quân sư tài ba của Lê Lợi trong trận chiến đối với giặc Minh, cũng[...]
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng Soạn bài Sự phát triển của từ vựng
    I. Tìm hiểu chung Để biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây: 1Hãy  cho biết nghĩa cụm từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm [...]
Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại
Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại   I. Tìm hiểu chung 1. Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô a) Hãy kể ra một số từ ngữ thường dùng để xưng hô trong tiếng Việt. Gợi ý: Trong cuộc sống hàng n[...]

Loading…