TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng | Văn mẫu Soạn bài Sự phát triển của từ vựng | Văn mẫu
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng I. Tìm hiểu chung Để biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây: 1Hãy  cho biết nghĩa cụm từ “kinh tế” trong c&[...]
Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại | Văn mẫu Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại | Văn mẫu
Soạn bài  Xưng hô trong hội thoại I. Tìm hiểu chung 1. Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô a) Hãy kể ra một số từ ngữ thường dùng để xưng hô trong tiếng Việt. Gợi ý: Trong cuộc sống hàng ngày[...]

Loading…