TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu Của Chế Lan Viên Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu Của Chế Lan Viên
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -Chế Lan Viên (1920-1989) tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, nguyên quán Quảng Trị. -C[...]
Soạn Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Soạn Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, tại Thừa Thiên – Huế. – Ông xuất thân trong một gia đình[...]
Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
 (Soạn văn lớp 12 ) -Em hãy soạn bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh? ( Bài soạn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài tuyên ngôn độc lập Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả -Hồ Chí Minh (1890- 1969): tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, ông sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở Nam[...]
 Soạn Bài Tấm Cám Lớp 10 | Bài Văn Hay  Soạn Bài Tấm Cám Lớp 10 | Bài Văn Hay
Đề Bài: Soạn Bài Tấm Cám Lớp 10 | Bài Văn Hay Bài Làm I.    Tìm hiểu chung >> XEM THÊM: Phân tích truyện Tấm Cám a.    Truyện cố tích thần kỳ: Đây là [...]
Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10 Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Ba Sô –   Tác giả của những bài thơ nổi tiếng Ma su ô ba sô (1644-1694) sinh ra và lớn lên tại U Nê Ô trong  một gia đì[...]
Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh
  I.    Tìm hiểu tác phẩm 1.    Tác giả Hồ Biểu Chánh –    Hồ Biểu Chánh (1885 -1958) tên khai sinh là Hồ Biểu Trung người Gò Công Tiền Giang. –    [...]
Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11 Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Nguyễn Đình Chiểu – Nguyễn Đình Chiểu , một nhà thơ lớn của Việt Nam thế kỉ 19, tự là Mạnh Trạch , nổi tiếng với tên gọi nhà thơ mù nhưng tâm h[...]

Loading…