TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Soạn Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, tại Thừa Thiên – Huế. – Ông xuất thân trong một gia đình[...]
Soạn Bài Việt Bắc Của Tố Hữu Soạn Bài Việt Bắc Của Tố Hữu
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả a) Cuộc đời -Tố Hữu: tên thật là Nguyễn Kim Thành (1920-2002) sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo tại Quảng Thọ- Quảng Đi[...]
Soạn Bài Tây Tiến Của Quang Dũng Soạn Bài Tây Tiến Của Quang Dũng
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Tên thật: Bùi Đình Diệm (1921-1988) quê Phượng Trì – Đan Phượng -Hà Tây. – Ông là người đa tài[...]
Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
 (Soạn văn lớp 12 ) -Em hãy soạn bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh? ( Bài soạn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài tuyên ngôn độc lập Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả -Hồ Chí Minh (1890- 1969): tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, ông sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở Nam[...]
Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11 Chiều tối của Hồ Chí Minh văn 11
I.    Tìm hiểu chung 1.    Giới thiệu tác giả: Hồ Chí Minh( 1890-1969) không chỉ biết đến là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một nhà thơ lớn, một chiến sĩ , thi sĩ của d&[...]
 Soạn bài Tấm Cám của Ngữ văn 10  Soạn bài Tấm Cám của Ngữ văn 10
I.    Tìm hiểu chung a.    Truyện cố tích thần kỳ: Đây là thể loại truyện mang nhiều yếu tố kì ảo, là sản phẩm của tưởng tượng của tác giả với mong muốn tạo ra cái kết có hậu cho những nhân vật bất[...]
Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10 Soạn bài thơ hai cư của Ba Sô văn 10
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Ba Sô –   Tác giả của những bài thơ nổi tiếng Ma su ô ba sô (1644-1694) sinh ra và lớn lên tại U Nê Ô trong  một gia đì[...]
Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh
  I.    Tìm hiểu tác phẩm 1.    Tác giả Hồ Biểu Chánh –    Hồ Biểu Chánh (1885 -1958) tên khai sinh là Hồ Biểu Trung người Gò Công Tiền Giang. –    [...]
Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11 Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu văn lớp 11
  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả Nguyễn Đình Chiểu – Nguyễn Đình Chiểu , một nhà thơ lớn của Việt Nam thế kỉ 19, tự là Mạnh Trạch , nổi tiếng với tên gọi nhà thơ mù nhưng tâm h[...]