TÁC PHẨM VĂN HỌC

Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân | Bài Văn Hay Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân | Bài Văn Hay
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân Đề bài: Soạn bài vợ nhặt của kim lân Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Kim Lân (1920 – 2007) tên khai sinh là N[...]
Soạn Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Soạn Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Ai đã đặt tên cho đòng sông ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Hoàng Phủ Ngọc Tường: Sinh 1937 tại thành phố Huế vì thế mà ông gắn bó sâu sắc với Huế – Là [...]
Soạn Bài Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân Soạn Bài Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Tuân (1910 – 1987): Quê ở Hà Nội. Xuất thân trong gia đình nhà Nho khi Há[...]
Soạn Bài Tự Do Của P.Ê-luy-a Soạn Bài Tự Do Của P.Ê-luy-a
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Tự Do của P.Ê-luy-a ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Tự Do của P.Ê-luy-a Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Pôn Êluya( 1895-1952), là nhà thơ lớn của nước Pháp, nhà thơ có vị trí đặc biệt trong dòng thơ kháng chiến chống p[...]
soạn bài bác ơi của tố hữu soạn bài bác ơi của tố hữu
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Bác ơi của Tố Hữu ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Bác ơi của Tố Hữu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Tố Hữu (19[...]
Soạn Bài Đàn Ghi ta Của Lorca Soạn Bài Đàn Ghi ta Của Lorca
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài đàn ghita của Lorca ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài đàn ghi ta của Lorca Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -Thanh Thảo sinh năm 1946 tên thật là Hồ Thành Công. Quê ở Mộ Đức- Quảng Ngãi -Thuộc thế hệ nhà thơ trẻ chống Mỹ có nhiều[...]
Soạn Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh Soạn Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Tên khai sinh: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh(1942-1988). Quê ở làng La Khê- Hà Đông – Hà Tây. – Xuất t[...]
Soạn Bài Đò Lèn Của Nguyễn Duy Soạn Bài Đò Lèn Của Nguyễn Duy
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -Nguyễn Duy (1948): Quê quán Thanh Hóa, ông là một nhà thơ đã đóng góp trong việc làm mới thể thơ truyền thống. -Thơ N[...]

Loading…