TÁC PHẨM VĂN HỌC

Top 15 Search Engine Optimization Companies Việt Nam 2019 Top 15 Search Engine Optimization Companies Việt Nam 2019
Theo thống kê của Clutch, năm 2018 có 33 công ty cung cấp dịch vụ SEO ( SEO Services) ở Việt Nam. Sau đây là Top 15 Search Engine Optimization Companies in Vietnam Iris Data-Driven Digital Marketing Agency MangoAds Markdao Agency Vietnam [...]
Soạn Bài Vào Phủ Chú Trịnh Soạn Bài Vào Phủ Chú Trịnh
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Vào phủ chúa Trịnh ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả [...]
Soạn Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Soạn Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả[...]
Soạn Bài Số Phận Con Người Của M. Sô-lô-khôp Soạn Bài Số Phận Con Người Của M. Sô-lô-khôp
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Số phận con người của M.Sô-lô-khôp ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Số phận con người của M.Sô-lô-khốp Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Sô-lô-khôp (1905 – 1984): là nhà văn Xô Viết lỗi lạc, sinh ra ở vùng thảo [...]
Soạn Bài Thuốc Của Lỗ Tấn Soạn Bài Thuốc Của Lỗ Tấn
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Thuốc của Lỗ Tấn ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài “Thuốc” của Lỗ Tấn Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Lỗ Tấn (1881-1936): Tên khai sinh là Chu Chương Thọ, sau đổi thành Chu Thụ Nhân, là nhà văn cách mạng lỗi [...]
Soạn Bài Một Người Hà Nội Soạn Bài Một Người Hà Nội
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Một người Hà Nội ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Một người Hà Nội Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Khải (1930-2008): Tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải, sinh tại Hà Nội nhưng tuổi nhỏ sống ở nhiều nơi. – Ngu[...]
Soạn Bài Mùa Lá Rụng Trong Vườn Soạn Bài Mùa Lá Rụng Trong Vườn
( Soạn văn lớp 12 ) – Em hãy soạn bài Mùa lá rụng trong vườn ( Bài soạn văn của Nguyễn Thị Khánh Tâm) Đề bài: Soạn bài Mùa lá rụng trong vườn Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Ma Văn Kháng: Sinh năm 1936 tên khai sinh là Đinh Trọng Đoàn. Quê gốc ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nộ[...]

Loading…