T4, 03 / 2017 12:25 Chiều | linh

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

 

1 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, bên cạnh đó còn nêu cao nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em

Có thể chia văn bản thành ba phần:

– Phần1 :  Sự thách thức: ĐI sâu vào nêu rõ và phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới bao gồm  cuộc sống và hạnh phúc của trẻ em trên thế giới đang bị đe dọa,  bao gồm hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, trong thảm hoạ đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma tuýcác tệ nạn xã hội…

– Phần hai :Cơ hội: Tác giả chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em Những cơ hội này thúc đẩy một cuộc sống hòa bình yên ấm cho trẻ em trên thế giới.

– Phần ba: Nhiệm vụ: Tác giả nêu rõ và nhận định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của mỗi một quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, và phát triển của trẻ em.

soan-van-tuyen-bo-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em

2. Sự thách thức: . Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới đã được nêu ra

– Trẻ em bắt đầu trở thành những  nạn nhân vô tôi khi đứng trước hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược

– Là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp cùng với đó là các vấn đề về sức khỏe y tế thiếu thốn

– Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, ma tuý, đây là một trong những vấn đề đây nhức nhố cho các nhà chức trách hiện nay

Loading...

Những thách thức này luôn là đề tài nóng hổi mà người ta đặt ra cho các nhà chức trách không chỉ ở một quốc gia cụ thể mà toàn thế giới

3. Những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

-Sự liên kết chặt chẽ của nhiều quốc gia khác nhau: công ước về quyền trẻ em;

–  Sự tương tác hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia tạo đà phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, tăng cường phúc lợi trẻ em đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho trẻ em

soan-van-tuyen-bo-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em

4. Bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Những tuyên bố này không chỉ là những vấn đề chỉ mang tính lý thuyết mà còn là định hướng cho những hành động tích cực. Các đinh hướng thể hiện sự quan tâm từ nhiều mặt và phương diện khác nhau bao gồm “chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch sinh nở đến việc chú ý tạo môi trường văn hoá xã hội lành mạnh chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong, quan tâm đến trẻ em tàn tật, , bình đẳng trai – gái, xoá mù chữ, quan tâm đến sức khoẻ sinh sản của phụ nữ, , phát triển kinh tế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”…

5. Trẻ em là thế hệ tương lai và mang tính quyết định tới sự hưng thịnh sống còn của mỗi quốc gia vì vậy bản tuyen bố còn nêu cao tình thần trách nhiệm và hành động của các quốc gia. Sự liên kết chặt chẽ và hành động thống nhất tạo ra sức mạnh của toàn cầu đảm bảo sự sống còn và phát triển của toàn trẻ em trên thế giới.

Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục