T2, 08 / 2017 3:34 Chiều | linh

Đề bài: Soạn bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Soạn bài thu điếu của Nguyễn Khuyến

I.    Tìm hiểu chung

1.    Tác giả

Tố Hữu sinh năm 1920- 20012 ,tên thật của ông là Kim Thanh. Ông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Huế mộng mơ. Tuôi thơ của ông chịu cảnh thiếu thốn mất mẹ, sau đó lại mất ông.

Từ khi còn bé, Tố Hữu luôn tỏ ra là người chăm chỉ , thông minh say mê yêu văn học, lớn lên thì ông đi tìm kiếm lẽ yêu đời và sau đó lại hoạt động cách mạng.

–    Ông từng bị bắt giam và sau đó vượt ngục thành công tiếp tục hoạt động trên hai mặt quân sự và văn hóa nghệ thuật

–    Sự nghiệp:

Con đường thơ của ông gắn liền với con đường cách mạng như là Từ ấy, Việt Bắc, gió lộng… Màu sắc thơ đều mang phong cách trữ tình chính trị , về chiến tranh, về mẹ , về tình quân dân.

2.    Tác phẩm

a.    Hoàn cảnh sáng tác:

tác phẩm này được viết ra khi nhà thơ băt gặp được lý tưởng cách mạng và đã được kết nạp vào Đảng. Sự kiện ấy đánh dấu cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nhà thơ. Từ đây,ông không còn băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời nữa mà thay vào đó , ông đã nhận thấy được lẽ sống của mình. Nhân sự kiện quan trọng ấy, nhà thơ đã sáng tác ra bài thơ từ ấy để thể hiện niềm vui sướng của mình.

b.    Vị trí: được in trong tập thơ từ ấy

II.    Tìm hiểu chi tiết

1.    Niềm vui sướng của nhà thơ kể từ khi được kết nạo vào Đảng

–    “nắng hạ” -> kiểu ánh nắng chói chang của mùa hè, mạnh mẽ nhất. Ý muốn nói lý tưởng cách mạng có sức mạnh soi sáng rất lớn đối với các nhà thơ.

–    Động từ “bừng” -> sáng soi

–    “mặt trời chân lý” -> tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ lý tưởng cách mạng và mặt trời, từ đó thể hiện sức mạnh chiếu sáng thức tỉnh của lý tưởng cách mạng .

Loading...

–    “một vườn hoa lá”, “đậm hương”, “rộn tiếng chim” -> Ý câu thơ là nhà thơ đã được kết nạp vào Đảng vui sướng tràn ngập, hồn đầy màu sắc của hóa lá, lại ngát hương thơm , rộn rã những âm thanh.

->    khổ thơ đầu nhà thơ đã thể hiện được niềm vui sướng của mình khi được kết nạp vào đảng. Sự kiện ấy đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nhà thơ, đó là chặng đường của chiến sĩ cách mạng

2.    Nhà thơ hướng tới cái ta chung

–    “buộc lòng” đây không phải là sự ép buộc là thể hiện sự khăng khít gắn chặt của nhà thơ đối với mọi người dân tộc Việt Nam.

–  Điệp từ “để “ nhấn mạnh về mục đích của hành động buộc lòng kia.

–    Đó là để cho tình cảm riêng thành một tình cảm lớn, tình yêu đất nước và dân tộc Việt Nam.–    Gần gũi nhau tạo nên một khối đời vững mạnh chống lại thực dân xâm chiếm

->  Nhà thơ lúc này không chỉ vui mừng khi được kết nạp mà còn nhận ra được lý tưởng sống của mình.

3.    Nhận ra đại gia đình dân tộc Việt Nam

Nhà thơ đã tự dùng những từ thân mật như “anh, em,con”để thể hiện sự thân thiết gần gũi như một gia đình vậy và quả thật không chỉ có gia đình nhỏ của mình mà nhà thơ còn nhận ra gia đình Việt Nam to lớn.

->  Có thể nói, nhà thơ thức tỉnh và thật sự đang hướng tới cái ta chung, niềm vui  lý tưởng và lẽ sống đều lớn.

  III.    Tổng kết

Bằng tấm lòng của mình, bằng giọng thơ sôi nổi hào hứng, những biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, nhà thơ đã mang lại cảm xúc của mình từ bài thơ Từ Ấy . Bài thơ đã khẳng định về sức ảnh hưởng to lớn của lý tưởng cách mạng Đảng cũng như về ý chí quyết tâm và lẽ sống lớn của nhà thơ.

>>> XEM THÊM :

”;\

Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục