T2, 08 / 2017 3:59 Chiều | linh

Đề bài: Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

I.    Tìm hiểu chung

1.    Tác giả

Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255 mất năm 1320. Ông là một vị tướng tài giỏi ở thời nhà Trần, quê ở làng Phù Ủng, Đường Hào, Hải Dương. Trong thời còn sống, ông đã lập được nhiều chiến công trong lịch sử. Đặc biệt hơn nữa, ông đã sáng tác nên bài thơ “tỏ lòng “ để thể hiện chí làm trai của mình.

2.    Tác phẩm

a.    Hoàn cảnh sáng tác:

Bài thơ này đã được sáng tác trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai

b.    Nhan đề: thuật nghĩa là kể lại, hoài là nỗi lòng -> thuật hoài có nghĩa là bày tỏ nỗi lòng mình

c.    Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt

d.    Bố cục: 2 phần

–    Phần 1: hai câu đầu: thể hiện khí thế quân và tướng của nhà Trần

–    Phần 2: hai câu cuối: thể hiện nỗi lòng của nhà thơ

II.    Phân tích

1.    Khí thế quân và tướng nhà Trần

–    Hoành sóc -> bài này thể hiện tư thế hiên ngang cầm ngang ngọn giá để trấn an tổ quốc, bảo vệ cho giang sơn đất nước.

–  Ở bản dịch là múa giáo không thể hiện được thư thế hiên ngang đó

Loading...

–    “ngọn giáo” đó chính là cả linh hồn của trận chiến và cũng là vũ khí cho cả tướng và quân.

–    Cầm ngang ngọn giáo thể hiện được chiều dài của ngọn giáo như được đo bằng độ rộng của đất nước. Nó như một cây trấn thủ nhằm góp sức để bảo vệ cho đất nước.

–    “kháp kỉ thu” -> đã qua mấy mùa thu

->    cả câu thơ có ý nghĩa là người quân tử cầm ngang ngọn giáo dài để bảo vệ tổ quốc đã trãi qua mấy mùa thu.

–    Tam quân: 3 quân

–    “tì hổ khí thôn ngưu” : câu này có nghĩa là ba quân sức mạnh như hổ có thể nuốt được cả một con trâu lớn, cho thấy ba quân khí thế rất mạnh.

->   hai câu thơ đã thể hiện được sức mạnh về tinh thần cũng như về thể chất tư thế hiên ngang của quân đội nhà Trần , bất cứ một kẻ thù nào dù có mạnh tới đâu thì cũng khó lòng có thể đánh bại được.

2.    Nỗi lòng của nhà thơ

–    Nhà thơ đã thể hiện quan niệm làm nam tử ở trên đời thì phải có công danh sự nghiệp và đây chính là một quan niệm lớn của nam nhi thời đó.

–    Mặc dù nhà thơ đã góp biết bao nhiêu công sức trong những trận chiến, thế nhưng vẫn còn cảm thấy chưa hoàn thành được công danh sự nghiệp của mình và cảm thấy bản thân như còn mang nợ.

–    Nghe chuyện Vũ Hầu mà thẹn thùng ngại ngùng vì không bằng

->   Thể hiện sự khiêm nhường trong lòng tác giả

III.    Tổng kết

–    Nội dung:

Bài thơ đã cho ta thấy được khí thế cũng như sức mạnh của quân đội nhà Trần thời đó và tấm lòng của Phạm Ngũ Lão khi nhận mình không bằng được Vũ Hầu, là một người vì dân vì nước và sống có hoài bão cao cả,

–    Nghệ thuật: ngắn gọn, súc tích, hình ảnh thơ hào tráng mang hào khí Đông A

”;\

Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục