Tác giả: Nhật Linh

Phân tích bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Phân tích bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh
Đề bài: Phân tích đoạn thơ trong bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh: Tiếng suối trong như tiếng hát xa…. Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà Hồ Chí Minh không những là vị lãnh tụ của nhân loại mà cò[...]
Sống đúng với cảm xúc của chính mình Sống đúng với cảm xúc của chính mình
Sống đúng với cảm xúc của chính mình Việc khoác lên một chiếc áo quá rộng hoặc quá chật lâu dần sẽ khiến bạn mệt mỏi Con người khác với các loài động vật khác trên trái đất này[...]